Zakres pomocy

W gabinecie Intergratio prowadzone są następujące formy wsparcia psychologicznego:

Zapewniamy pomoc psychologiczną osobom, które doświadczają:

 • depresji, cierpienia, niechęci do życia

 • kryzysu w związku, rozwodu, żałoby

 • lęku, fobii, agresji

 • pracoholizmu, wypalenia zawodowego

 • trudności wychowawczych

Zapraszamy osoby, które:

 • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi, w bliskich związkach

 • czują się zagubione i osamotnione, poszukują sensu swojego życia

 • są zainteresowane samorozwojem, poznaniem samego siebie i zrozumieniem innych

 • mają trudności w nawiązywaniu głębszych więzi i czerpaniu satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi

 • mają tendencje do nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych

 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu

Prowadzimy terapie:

 • Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych

 • Dorosłych Dzieci Alkoholików

 • Osób współuzależnionych

Psychoterapia online:

 • prowadzimy sesje terapeutyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i usług dostępnych w internecie