Psychoterapia indywidualna

W trakcie indywidualnych spotkań z terapeutą gabinetu Intergratio uzyskasz pomoc w dotarciu i zrozumieniu osobistych treści i znaczeń Twojego świata. Otrzymasz przestrzeń do nazwania i uporządkowania ważnych dla Ciebie treści psychicznych. Do znalezienia nowej perspektywy dla swoich doświadczeń oraz twórczego eksplorowania osobistych wartości, będących podstawą zamierzeń i pragnień życiowych.

W terapii indywidualnej nasi pacjenci odkrywają swoje zasoby, dokonują zmiany szkodzących im schematów, nabywają praktycznych umiejętności w radzeniu sobie z:

 • depresją, cierpieniem, niechęcią do życia

 • kryzysem w związku, rozwodem, żałobą

 • lękiem, fobią, agresją

 • pracoholizmem, wypaleniem zawodowym

 • trudnościami wychowawczymi

 • problemami natury seksualnej

 • objawami DDA, DDD

Zapraszamy osoby, które:

 • przeżywają kryzysy w relacjach z innymi ludźmi, w bliskich związkach

 • mają trudności w nawiązywaniu głębszych więzi i czerpaniu satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi

 • czują się zagubione i osamotnione, poszukują sensu swojego życia

 • doświadczają problemów związanych z własną identyfikacją płciową, orientacją seksualną

 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu

 • są zainteresowane samorozwojem, poznaniem samego siebie i zrozumieniem innych