Nasi terapeuci

91d62b_ea8e9f1f305b4d7db6aff37ea81fccf9-mv2.jpg

Joanna Kleszczyńska

Psycholog, psychoterapeuta. Twórca "InteRgratio". Ukończyła studia w zakresie psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
Przez 10 lat pracowała jako trener umiejętności interpersonalnych w korporacjach. Od 10 lat pracuje jako psychoterapeuta w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP. W tym czasie szkoliła się ustawicznie, m.in. z zakresu terapii par u Esther Perel oraz w podejściu poznawczo-behawioralnym. Zajmuje się psychoterapią osób z syndromem DDA i DDD. Pomaga osobom doświadczającym zaburzeń lękowych, odżywiania, zaburzeń osobowości. Pracuje z parami i rodzinami. Wspomaga rozwój osobisty. Jest mediatorem rodzinnym.
 


91d62b_c8b204271f0c4e4aad10102cc24a8e4f-mv2_d_1248_1216_s_2.jpg

Ryszard Sztandke

Psycholog, terapeuta. Praktykę terapeutyczną rozpoczął w trakcie studiów psychologii relacji międzyludzkich na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, odbywając staż w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej. Rozwija swoje kompetencje terapeutyczne uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii integracyjnej, poznawczo-behawioralnej oraz seksuologii. Jest mediatorem rodzinnym. Pracuje z dorosłymi osobami z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami doświadczającymi kryzysu w relacjach i problemów natury seksualnej.


aleksandra przybyszewska.png

Aleksandra Przybyszewska

Psycholog, terapeuta. Ukończyła studia na kierunku Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Podczas studiów szkoliła się i pracowała w przedszkolach i fundacjach, w których opiekowała się dziećmi autystycznymi i z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Oprócz pracy w obszarze terapii behawioralnej ukończyła praktyki na oddziale psychiatrii i w centrum psychoterapii. Prowadziła treningi grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).
Pracuje w zakresie diagnozy dziecięcej, prowadzeniu konsultacji i szkoleń dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Szkoli i doradza w języku angielskim i polskim, a także przeprowadza konsultacje oraz sesje terapeutyczne dla obcokrajowców. Jej praca  obejmuje również pomoc rodzinom imigrującym lub emigrującym do Polski oraz innych krajów. Udziela pomocy w radzeniu sobie z dwujęzycznością, wielokulturowością, czy adaptacją kulturową, wliczając pomoc Dzieciom Trzeciej Kultury (ang. Third Culture Kids) i ich rodzinom.

A psychologist, a therapist. Graduated from the University of Social Sciences and Humanities in Warsaw ,Poland with a specialization of Clinical Psychology. During her studies she has worked with children with autism and other developmental disabilities in multiple pre-schools and foundations, in which she has finished training. Apart from her work in behavioral therapy she has done multiple practicums  in places such as : a psychiatry unit, a psychotherapy center and conducting group therapy for teenagers focusing on Social Skills training (SST).
She works in diagnosing children, conducting consultations and workshops for parents of the Autism spectrum, conducting workshops and consultations in both English and Polish alone, as well as conducting workshops and therapy sessions for expats and their families. Her work also concentrates on aiding families that immigrate or emigrate to Poland or other countries. She works in dealing with bilingually, multiculturalism, cultural adaptation including aid for Third Culture Kids and their families.