Mediacje

Pracownicy gabinetu Intergratio ukończyli profesjonalne szkolenia z mediacji, stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się tą techniką rozwiązywania sporów. Dzięki posiadanemu wieloletniemu doświadczeniu prowadzą mediacje rodzinne w ramach oferty gabinetu Intergratio.

Mediacja jako forma sprawiedliwości naprawczej, ma na celu naprawienie i odbudowanie relacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami, w stopniu najbardziej satysfakcjonującym dla każdej ze stron. Jest procesem dobrowolnym, prowadzonym z zachowaniem poufności uzyskanych informacji. Mediator gabinetu Intergratio w trakcie procesu mediacji dba o zachowanie równorzędności uczestników, szanuje godność stron, czuwa nad tym, aby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem, pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu, nie narzuca stronom rozwiązań. Buduje atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, w której możliwe staje się zbudowanie dobrej komunikacji pomiędzy stronami, poznanie racji i punktu widzenia drugiej strony, stworzenie pola do współdecydowania stron we własnej sprawie oraz wypracowanie satysfakcjonującej i akceptowalnej ugody mediacyjnej.

W gabinecie Intergratio prowadzone są następujące typy mediacji:

  • rodzinne - o rozwód/separację
  • rodzinne - o kontakty z dziećmi
  • pozostałe - o podział majątku, spadku, o zapłatę, sąsiedzkie, rówieśnicze, międzykulturowe, itp.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!